x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.6 Kulttuurisen musiikintutkimuksen teoriat 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikinhistorian keskeisimmät lähdemateriaalit ja aineistot sekä hahmottaa musiikinhistoriallisen keskustelun keskeisimmät teemat.
Musiikillisen ja muun kulttuurisen äänentutkimuksen osalta hän tuntee suuntauksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat, erityisesti audiovisuaalisen aineistojen analyysin perusteet.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan musiikinhistorian ja kulttuurisen musiikintutkimuksen teoreettisiin ja metodologisiin lähtökohtiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Essee 
suomeksi

Kirjatentti, essee, luentopäiväkirja, harjoitustyöt ja palaute.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiri:

Denora (2000) Music in Everyday Life. New York: Cambridge University Press.

Frith, Simon (1996): Performing Rites. On the Value of Popular Music. New York: Routledge.

Clayton, Herbert, Middleton (toim.) (2003) The Cultural Study of Music. A Critical Introduction.New York: Routledge.

Kirjatenttiin tai esseeseen valitaan kaksi seuraavista:

Subotnik (1996) Deconstructive Variations. Music and Reason in Western Society. University of Minnesota Press.

Negus (1999) Music Genres and Corporate Cultures. Routledge.

Scott (2009) Sounds of the Metropolis. Oxford University Press.

Järviluoma, Kytö, Truax, Uimonen & Vikman (toim.) (2008) Acoustic Environments in Change. TAMK University of Applied Sciences.Series A. Research Papers 13.

Franco & Nordera  (eds.) (2008) Dance Discourses. Keywords in Dance Research. New York: Routledge.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö