x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.5 Sosiaaliantropologian teoreettinen ajattelu 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaaliantropologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat. Opiskelija tunnistaa erilaisia teoreettisia lähestymistapoja ja osaa soveltaa niitä empiiriseen tutkimukseen. Opiskelija hahmottaa antropologista teoreettista ajattelua suurempina kokonaisuuksina.

Sisältö

Opiskelija perehtyy erilaisiin antropologisiin teoreettisiin lähestymistapoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

1) Seminaarityöskentely
2) Erikseen sovittava kirjallisuus
3) Kirjallinen lopputyö

TAI

1) Lukupiiri
2) Loppuessee

TAI

1) Johdantoluento
2) Kirjatentti

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Suoritetaan opettajan kanssa sovitulla tavalla:

Moore(toim.) (1999) Anthropological Theory Today. Polity.

Moore & Sanders (toim.) (2006) Anthropology in Theory. Issues in Epistemology. Blackwell

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö