x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.4 Feministinen teoria ja metodologia 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee sukupuolentutkimuksen teoreettisia käsitteitä ja osaa paikantaa oman tutkimuksensa suhteessa feministisiin tutkimussuuntauksiin. Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää sukupuolentutkimuksen keskeisiä keskusteluja tiedon paikantumisesta, tiedon tuottamisesta ja kokemuksen merkityksestä. Opiskelija osaa suhteuttaa empiiristä tutkimusta laajempiin feminististä tietämistä koskeviin keskusteluihin.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään feministisen tutkimuksen keskeisestä käsitteistöstä ja saa valmiudet paikantaa oman tutkimuksensa osaksi feminististä tiedontuotantoa.

Toteutustavat

Osallistuminen joka toinen vuosi pidettävälle feministisen teorian kurssille TAI joka toinen vuosi pidettävälle feministisen metodologian kurssille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus; valitse kolme seuraavista TAI suorita SOS10.9.3:

Butler (2006) Hankala  sukupuoli, Gaudeamus  TAI Butler (1990) Gender Trouble. Routledge.

Hemmings (2011) Why Stories Matter. The Political Grammar of Feminist Theory. Duke University Press.

Skeggs (1997) Formations of Class and Gender. Sage.

Lykke (2010) Feminist Studies. A guide to Intersectional Theory, Methodology, and Writing. Routledge.

Ojala (2011) Opiskelemassa tavallaan. Vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa. TUP , luku 2: Toimijuus tutkimuskohteena JA luku 3: Epistemologiset kysymykset, metodologiset valinnat, metodiset käytännöt sivut 36-155.  http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8298-4.pdf

TAI

Ramazanoglu & Holland (2002) Feminist Methodology. Challenges and Choices. Sage. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö