x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.2 Sosiaalipsykologinen ajattelu II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologian paradigmaattisen tietokentän päälinjat ja historiallisen kehityksen. Hän tuntee sosiaalipsykologian erityisalojen keskeisimmät diskurssit ja osaa soveltaa niitä omassa ajattelussaan sekä kykenee osallistumaan alan keskusteluihin. Opiskelija osaa yhdistää teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä tietotaitoja tutkimusongelmiksi sekä toimiviksi kokonaisuuksiksi kriittisessä kirjoittamisessa, lukemisessa ja keskustelussa sosiaalipsykologian alalla.

Sisältö

Jakso koostuu luennoista tai luentoseminaarista tai niitä korvaavasta kirjallisuudesta. Opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luennot tai luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Opetus voi olla myös englanninkielistä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Valitaan toinen seuraavista kokonaisuuksista:

 Kokonaisuus A: Sosiaalipsykologian teoreettiset koulut

 Tenttikirjallisuus:

1) Martin J., Sugarman J, Hickinbottom S (toim.) 2010. Persons. Understanding Psychological Selfhood and Agency. New York, Springer 2010

2) Flick U, 1998. The Psychology of the Social. Cambridge University Press.

3) Billig M 1996. Arguing and Thinking. Rhetorical Approach to Social Psychology. Cambridge University Press.

Esseessä voit valita edellisten ohella myös seuraavista teoksista (yhteensä 3):

4) Gardiner & Mayerfel Bell (toim.) 1998. Bakhtin and the Human Sciences: No Last Words. Sage.

5) Weckroth K, Tolkki-Nikkonen M (toim.) 1994. Jos A niin …Vastapaino.

 

 

Kokonaisuus B: Sosiaalipsykologian kehityksen linjat

Tenttikirjallisuus:

1) Farr R. 1996. The Roots of Modern Social Psychology. Blackwell.

2) Collier, G, Minton, H.L., Reynolds, G 1991. Currents of Thought in American Social Psychology. Oxford University Press.

3) Moscovici&Markova, 2006. The Making of Modern Social Psychology.

Esseessä voit valita edellisten ohella myös seuraavista teoksista (yhteensä 3):

4) Billig M, 2008. Hidden Roots of Critical Psychology. Sage.

5) Mälkönen , Sammallahti, Saraneva, Sitolahti (toim.) 2006. Psykoanalyysin isät ja äidit: Teoreettisia näkökulmia, Therapeia-säätiö.

6) Hewstone M, Stroebe W, Jonas K (toim.) 2008. Introduction to Social psychology, 4th Edition. Blackwell Publishing. JA

7) Lahikainen A R, Suoninen E, Järventie I & Salonen M (toim.) 2012. Sosiaalipsykologian sukupolvet. Vastapaino.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö