x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM6.1 Sosiaalipolitiikan teoreettinen ajattelu 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipolitiikka

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee syvällisemmin sosiaalipolitiikan teoreettisia jäsennystapoja, käsitteitä ja eettisiä lähtökohtia. Opiskelija tunnistaa erilaisia lähestymistapoja ja oppii soveltamaan niitä empiiriseen tutkimukseen sekä yhteiskunnallisten ilmiöiden tarkasteluun kriittisellä ja eettisesti kestävällä tavalla.

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystään sosiaalipolitiikan teorioista ja käsitteistä. Opintojakso kostuu kirjallisuuskuulustelusta tai sitä korvaavasta esseestä tai luentoseminaarista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Kirjallisuuskuulustelu TAI essee TAI luentoseminaari.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen kirja:

Lister (2010) Understanding Theories and Concepts in Social Policy. The Policy Press. 

Valitaan kaksi kohtaa seuraavista:

1) Anttonen, Häikiö & Stefansson (toim.) (2012) Welfare State, Universalism and Diversity. Cheltenham: Edward Elgar Publishing TAI Kettunen & Petersen (toim.) (2011) Beyond Welfare State Models: Transnational Historical Perspectives. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

2) Esping-Andersen (1999) Social Foundations of Postindustrial Economies. Oxford: Oxford University Press.

3) Grint (2005) The Sociology of Work.Bristol: Polity Press TAI Callemanin (2007) Ett riktigt arbete? Säter: Pang förlaget. 3rd Edition.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö