x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOSM5.3 Äänen ja liikkeen analyysi II 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Musiikintutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa laaja-alaisesti äänen ja liikkeen analyysin mahdollisuuksia ja hän pystyy soveltamaan analyysimenetelmiä ääni- ja liikemateriaalin tutkimukseen. Hän ymmärtää analyysimuotojen lähestymistapoja ja niiden rajoituksia sekä analysointiin liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia näkökulmia.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään äänen ja liikkeen analyysin eri mahdollisuuksiin, ja kukin opiskelija syventyy yhteen tai useampaan analyysimenetelmään tarkemmin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lepecki, André 2006: Exhausting Dance. Performance and the politics of movement

Middleton, Richard 1990: Studying Popular Music (s. 101–296)

Tagg, Philip 2009: Everyday Tonality

Ratner, William  1980: Classic Music: Expression, Form, and Style

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö