x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
SOSM5.1 Research methods in social sciences 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Social Sciences

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Vuosittain vaihtuva opetus, esimerkiksi seuraavin tavoin:

1) Aktiivinen osallistuminen datapajan työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti.
2) Datapajassa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen.
3) Harjoitustyöt tai esseesuoritus.

TAI

1) Aktiivinen osallistuminen luentoseminaarin työskentelyyn sen kuluessa täsmennettävien ohjeiden mukaisesti.
2) Luentoseminaarissa ilmoitetun oheiskirjallisuuden lukeminen.
3) Tentti- tai esseesuoritus.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Essay 
In Finnish
Further information 

Opiskelija kirjoittaa omaan pro gradu -tutkielmaansa liittyvän metodiesseen graduohjaajalleen. Ohjaajan kanssa sovitaan esseen teema ja kirjallisuus.

Option 3
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Written exam 
In Finnish

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities
School of Social Sciences and Humanities