x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUPRE2 Ruotsin kielen valmentava kurssi - kielioppi- ja sanastokertausta 2 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Valmentava kurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason. Opintojakso ei siis vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Opintojakson tarkoituksena on parantaa etenkin ruotsin kieliopin ja sanaston hallintaa. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole kirjoittaneet ruotsia ylioppilaskirjoituksissa tai jotka ovat kirjoittaneet ruotsista korkeintaan arvosanan cum laude approbatur.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee itseään kielenoppijana ja omaa tapaansa oppia vieraita kieliä
- tuntee ja osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita
- osaa hyödyntää sanakirjoja ja muita apuvälineitä
- hallitsee yleissanastoa
- löytää olennaisen tiedon yleisluonteisista lyhyistä teksteistä
- osaa kirjoittaa lyhyitä käyttötekstejä
- osaa kielen keskeiset perusrakenteet

Sisältö

Kurssilla
- pohditaan kielen oppimista eri näkökulmista
- harjoitellaan erilaisia kielenoppimisstrategioita
- harjoitellaan sanakirjojen ja muiden apuvälineiden käyttöä
- laajennetaan yleissanastoa
- haetaan tietoa pääosin ruotsinkielisiltä internetsivuilta
- kirjoitetaan lyhyitä käyttötekstejä
- harjoitellaan kielen perusrakenteita

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 28 t 0 t

Opetuskieli

ruotsi, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
ruotsiksi
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi
Kirjallinen tentti 
ruotsiksi

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t), luento- / oppimispäiväkirja ja kirjallinen tentti

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista opetukseen, harjoitustöiden tekemistä, oppimispäiväkirjan pitämistä ja tentin hyväksyttyä suorittamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Maksullinen materiaali ja/tai verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus