x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KKRUPRE1 Ruotsin kielen valmentava verkkokurssi Nätfräsch 1 op

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1
Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Yleiskuvaus

Valmentava verkkokurssi auttaa opiskelijaa saavuttamaan tutkintoon kuuluvan ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksolla vaadittavan lähtötason. Opintojakso ei siis vastaa tutkintoon kuuluvia toisen kotimaisen kielen opintoja, vaan edeltää niitä. Opintojakson tarkoituksena on parantaa etenkin ruotsin kieliopin ja sanaston hallintaa. Opintojakso toteutetaan verkkokurssina ja se koostuu erilaisista teksteistä, ääninäytteistä ja tehtävistä verkossa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutorin ohjauksessa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on pohtinut omaa kielenoppimistaan
- hallitsee yleissanastoa
- ymmärtää lyhyehköjä yleisluonteisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä
- osaa kirjoittaa lyhyitä käyttötekstejä
- osaa kielen keskeiset perusrakenteet

Sisältö

- pohditaan kielen oppimisen strategioita
- laajennetaan yleissanastoa
- luetaan ja kuunnellaan lyhyitä tekstejä
- kirjoitetaan lyhyitä käyttötekstejä sekä oppimispäiväkirjaa
- harjoitellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa

Toteutustavat

Itsenäistä työskentelyä 28 tuntia.

Opetuskieli

ruotsi

Toisena opetuskielenä on suomi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t) 
ruotsiksi

Harjoitustyöt ja oppimispäiväkirja.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää harjoitustöiden hyväksyttyä suorittamista ja oppimispäiväkirjan kirjoittamista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Verkkomateriaali http://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kielikeskus