x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP5 Sosiaalityön toimintaympäristöt 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kestävä kehitys

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön hyvinvointivaltiollisen, kunnallisen ja erilaisista kansalaisyhteiskunnan toimijoista rakentuvan toimintaympäristön ja sen kehittymisen.

Sisältö

Suomalainen sosiaalipolitiikka vertailevassa kehyksessä, sosiaalipalvelujen järjestelmä sekä järjestöt osana palvelutuotantoa ja niiden paikka sosiaalipoliittisessa järjestelmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti  5 op
suomeksi
Oppimateriaalit 


Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma 2000. Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino.

2. Möttönen, Sakari & Niemelä, Jorma 2005. Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet muodot. Jyväskylä: PS-kustannus.

3. Heikkilä, Matti & Lahti, Tuukka (toim.) 2007. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukatsaus 2007. Helsinki: Stakes.

4. Niemelä, Heikki & Salminen, Kari. Suomalainen sosiaaliturva. Uusin painos. Helsinki: Kela.

5. Niemelä, Mikko 2008. Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 102.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:
1. vuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö