x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP3 Globaali, lokaali ja yhteisöllisyys sosiaalityössä 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen, kestävä kehitys

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYP3A Yhteisölliset voimavarat 3 op ja STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo 2 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa sosiaalityön yhteisöllisenä, paikallisena ja globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä sekä yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan ja erilaisia yhteisöissä toteutettavia sosiaalityön työmuotoja.

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: Opiskelija tuntee yhteisösosiaalityön käsitteellisen ja tutkimuksellisen taustan sekä erilaiset yhteisöissä toteutettavan sosiaalityön työmuodot ja menetelmät.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Opiskelija hahmottaa sosiaalityötä sekä paikallisena että globaalina toimintana. Opiskelija tuntee sosiaalityön toimintaympäristöjen ja lähestymistapojen kulttuurisia ja yhteiskunnallisia eroja ja yhtäläisyyksiä, ja ymmärtää minkälaiseen sosiaalityön traditioon hän itse kiinnittyy.

Sisältö

Yhteisölliset voimavarat -jakso käsittelee yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohtia, käsitteitä ja tulkintoja kansallisessa, pohjoismaisessa ja kansainvälisessä toimintaympäristössä. Sosiaalityön globaalit kysymykset -jakson sisältönä ovat sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, globaalin ja paikallisen yhteys, ja kansainvälinen/globaali sosiaalityö.

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: Yhteisösosiaalityön ja yhdyskuntatyön lähtökohdat, käsitteet ja tulkinnat kansallisessa ja kansainvälisessä, erityisesti pohjoismaisessa toimintaympäristössä.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: Sosiaalityön paikallinen ja globaali moninaisuus, globaalin ja paikallisen yhteys mm. sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvissä kysymyksissä, kansainvälinen/globaali sosiaalityö ja sen kytkeytyminen paikallisiin sosiaalityön käytäntöihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

Lisätietoja 

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, luennot   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Lisätietoja 

Luentoseminaari Social Work in Different Social Contexts, johon kuuluu myös ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Luentoseminaarissa vierailee mahdollisuuksien mukaan ulkomaisia vaihto-opettajia. 

Osallistuminen kontaktiopetuksen ja luento/oppimispäiväkirja tai muu kurssisuoritukseksi määritelty työ

englanniksi
Lisätietoja 

Lecture Series "Social Work in Different Social Contexts"

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI

Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

Lisätietoja 

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Ronnby, Alf 1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Chapter 2.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat, verkko-opetus   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. E-oppikirja Roivainen, Irene 2004/2008. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere: Tampere University Press.

Lisätietoja 

Opetus toteutetaan valtakunnallisena verkko-opetuksena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille. 

Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYP1-STYP2 jälkeen.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, luennot   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

Oppimateriaali ilmoitetaan luennolla.

Lisätietoja 

Luentoseminaari Social Work in Different Social Contexts, johon kuuluu myös ryhmä- ja itsenäistä työskentelyä. Luentoseminaarissa vierailee mahdollisuuksien mukaan ulkomaisia vaihto-opettajia. 

Osallistuminen kontaktiopetuksen ja luento/oppimispäiväkirja tai muu kurssisuoritukseksi määritelty työ

englanniksi
Lisätietoja 

Lecture Series "Social Work in Different Social Contexts"

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
STYP3A Yhteisölliset voimavarat, verkko-opetus   Osallistuminen opetukseen  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. E-oppikirja Roivainen, Irene 2004/2008. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere: Tampere University Press.

Lisätietoja 

Opetus toteutetaan valtakunnallisena verkko-opetuksena, joka on tarkoitettu ensisijaisesti sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille. 

Kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa vasta jaksojen STYP1-STYP2 jälkeen.

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

englanniksi
Oppimateriaalit 

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Chapter 2.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYP3A Yhteisölliset voimavarat:

Kirjallisuuskuulustelun teokset:

1.Roivainen, Irene & Nylund, Marianne & Korkiamäki, Riikka & Raitakari, Suvi (toim.) 2008. Yhteisöt ja sosiaalityö - kansalaisen vai asiakkaan asialla. Jyväskylä: PS-kustannus. TAI
Ronnby, Alf
1995. Mobilizing Local Community. Avebury: Aldershot and Brookfield.

2. Hutchinson, Gunn Strand (ed.) 2009. Community Work in the Nordic Countries - New Trends. Oslo: Universitetsforlaget.

Oppimateriaalina verkkokurssilla:

E-oppikirja Roivainen, Irene 2004/2008. Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat - verkkojulkaisu. Tampere: Tampere University Press.


STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo:

1. Lawrence, Sue & Lyons, Karen & Simpson, Graeme & Huegler,  Nathalie 2009. Introducing International Social Work. Exeter: Learning Matters.

2. Cox, David & Pawar, Manohar 2006. International Social Work: Issues, Strategies, and Programs. Thousand Oaks: Sage. Luku 2.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYP3A Yhteisölliset voimavarat: 1. vuoden kevät

STYP3B Sosiaalityön globaali ja lokaali kirjo: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö