x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STYP1 Sosiaalityön perusteet 5 op
Vastuutaho
Sosiaalityön tutkinto-ohjelma
Sosiaalityö
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JA

Yleiskuvaus

Koostuu jaksoista STYP1A Sosiaalityön peruskurssi 2 op ja STYP1B sosiaalityön historia ja tutkimus 3 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti opiskelija tuntee sosiaalityön historiaa ja tutkimusta.

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi: Opiskelija tuntee sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallisen ympäristön, kehittymisen professiona, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit ja arvot ja eettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää sosiaalityön peruslähtökohdat ammatillisena toimintana.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: Opiskelija tuntee sosiaalityön historialliset lähtökohdat, tutkimukselliset suuntautumiset ja käytännöt sekä sosiaalityön ajankohtaista tutkimusta.

Sisältö

Sosiaalityön peruskäsitteet ja lähtökohdat käytäntönä, yhteiskuntatieteellisenä tutkimuksena ja oppiaineena. Erityisesti sosiaalityön historialliset lähtökohdat sekä tutkimuksen suuntaukset ja käytännöt.

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi: Sosiaalityön perinteet, yhteiskunnallinen ympäristö, professio, määritelmät, toimintamuodot, yhteiskunnalliset tehtävät, tutkimuksen lähtökohdat, erilaiset tiedon lajit, arvot ja eettiset periaatteet.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: Sosiaalityön historialliset lähtökohdat, sosiaalityön tutkimuksen metodologiset lähtökohdat ja tutkimuskäytännöt, köyhyys ajankohtaisena tutkimusaiheena.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, luennot   Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Lisätietoja 

Luennot pakolliset sosiaalityön tutkinto-ohjelman opiskelijoille.

Luennon suorittaville kertauskuulustelu.

 

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. TAI Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
STYP1A Sosiaalityön peruskurssi, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  2 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus, kirjallisuus   Kirjallinen tentti  3 op
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. TAI Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi:

1. Juhila, Kirsi 2006. Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino.

2. Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.) 2011. Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma. Luvut I, III, IV, V, VII ja Liite.

 

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus:

1. Toikko, Timo 2005. Sosiaalityön ideat.  Johdatus sosiaalityön historiaan ja perinteisiin. Tampere: Vastapaino.

2. Karvinen, Synnöve & Pösö, Tarja & Satka, Mirja (toim.) 2000. Sosiaalityön tutkimus. Metodologisia suunnistuksia. Jyväskylä: SopHi. TAI Tutkiva sosiaalityö vuodet 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ja 2011

3. Janus Volume 12, nro 2/2004. Sosiaalityön tutkimuksen teemanumero.

4. Roivainen, Irene & Heinonen, Jari & Ylinen, Satu 2011. Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Lisätietoja

Suositellut suoritusajankohdat:

STYP1A Sosiaalityön peruskurssi: 1. vuoden syksy

STYP1B Sosiaalityön historia ja tutkimus: 1. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö