x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4.3 Feministiset politiikat ja asiantuntijuus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sukupuolten ja seksuaalisen tasa-arvon historiaa ja muutossuuntia Suomessa ja Euroopassa. Opiskelijalla on valmiuksia toimia asiantuntijana tasa-arvokysymyksissä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy tasa-arvopolitiikan teoreettisiin ja käytännöllisiin lähestymistapoihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

 

Tentittävät kirjat:

Valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Holli, Luhtakallio & Raevaara (2007) Sukupuolten valta/kunta. Tampere: Vastapaino.

Julkunen (2010) Sukupuolen järjestykset, tasa-arvon paradoksit. Tampere: Vastapaino.

Kantola (2010) Gender and the European Union. Palgrave Macmillan.

Magnusson, Rönnblom & Silius (eds.) (2008) Critical Studies of Gender Equalities. Nordic Dislocations, Dilemmas and Contradictions. Makadam.

Squires (2007) New Politics of Equality. Palgrave Macmillan.

Ylöstalo (2012) Tasa-arvotyön tasa-arvot. TUP.

http://acta.uta.fi/pdf/978-951-44-8656-2.pdf

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö