x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4.2 Johdatus ruumiin, sukupuolen ja seksuaalisuuden tutkimukseen 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Naistutkimus

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ruumiillisuutta, sukupuolta ja seksuaalisuutta käsittelevän tutkimuskentän historiallisen rakentumisen vaiheita ja on tutustunut aihepiirin tutkimuksessa käytettyihin teoriaperinteisiin.

Sisältö

Opiskelija tutustuu sukupuolitettuihin ja seksualisoituihin ruumiin käytäntöihin aihepiiriä tematisoivan tutkimuksen kautta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme teosta seuraavista:

Kaikille pakollisena:

Rahman & Jackson (2010) Gender and Sexuality. Polity JA
Kinnunen & Puuronen (toim.) (2006) Seksuaalinen ruumis. Helsinki: Gaudeamus.

Valinnaisena yksi seuraavista:


Desmond (ed.) (2001)  Dancing Desires. Choreographing Sexualities on & off the Stage. University Wisconsin Press.

Sarpavaara (2004) Ruumiillisuus ja mainonta. Tampere University Press. (myös e-kirja)

Schilling (2003) The Body and Social Theory. Sage. (2nd Edition)

Välipakka (2003) Tanssien sanat. Representoiva koreografia, eletty keho ja naistanssi. Joensuun yliopiston humanistisia julkaisuja 34.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö