x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.4.1 Feministinen tieto ja tietäminen 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa arvioida, minkälainen sukupuolentutkimuksen käsitteistö on hyödyllinen erilaisissa tutkimustehtävissä. Opiskelija osaa sijoittaa oman ja muun tutkimuksen feministisen teorian ja tiedon tuottamisen kentälle.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy luennoilla ja kirjallisuutta lukemalla feministisen tutkimuksen keskeisiin ajattelutapoihin ja käsitteistöön sekä oppii ymmärtämään feministisen tutkimustiedon tuottamista ja paikantamista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Oppimateriaalit 

- luentoihin liittyvät lukemistot

Lisätietoja 

Osallistuminen joka toinen vuosi pidettävään feministisen teorian kurssille JA joka toinen vuosi pidettävälle feministisen metodologian kurssille

Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali moodlessa.

Kurssien lukemisto ilmoitetaan opetuksen yhteydessä.

Tentittävät kirjat:

Anttonen, Lempiäinen & Liljeström (toim.) (2000) Feministejä – aikamme ajattelijoita. Tampere: Vastapaino.

Brown & Nash (eds.) (2010) Queer Methods and Methodologies. Intersecting Queer Theories and Social Science Research. Ashgate.

Liljeström (toim.) (2004) Feministinen tietäminen. Keskustelua metodologiasta. Vastapaino.

Liljeström & Koivunen (toim.) (1996) Avainsanat – 10 askelta feministiseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino.

SEKÄ

kaksi (2) empiiristä tutkimusta, jotka valitaan seuraavasta
listasta:

Juvonen (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Vastapaino.

Keskinen (2003) Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Tampere
University Press. 

Kinnunen (2008) Lihaan leikattu kauneus. Gaudeamus.

Tiilikainen (2003) Arjen islam. Somalinaisten elämää Suomessa. Vastapaino.

Vuori (2001) Äidit, isät ja ammattilaiset. Sukupuoli, toisto ja muunnelmat
asiantuntijoiden kirjoituksissa. Tampere University Press.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö