x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.3.3 Sosiologian valinnainen teemaopintojakso 5–10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee 1-2 valitsemaansa sosiaalitieteiden teema-aluetta. Opiskelija osaa koota ja käsitellä tietoa valituilta teema-alueilta yhteistyössä kurssien opettajien ja opiskelijoiden kanssa.

Sisältö

Opintojakson sisältö vaihtelee valittujen teemojen ja niiden opintojaksojen mukaan. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan kaksi kurssia (yhteensä 10 op) kohdasta SOS10 (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat). Teemat on hyvä valita siten, että niiden opiskelua on tarkoituksenmukaista jatkaa syventävissä opinnoissa 10–40 opintopisteen kokonaisuuden rakentamiseksi. Teeman valinta ja opiskelu tukevat kandidaatin tutkielman ja myöhemmin pro gradu –tutkielman kirjoittamista. Teemojen ja opintojaksojen valinnasta keskustellaan HOPSien yhteydessä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan kaksi kurssia kohdasta Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat.

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaan kaksi jaksoa kohdasta SOS10 (Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat). Valinnasta keskustellaan HOPSin yhteydessä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö