x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.3.2 Sosiaaliset instituutiot 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää, miten sosiaalisia instituutioita käsitteellistetään sosiologiassa ja millaisista näkökulmista sosiaalisia instituutioita tutkitaan. Hän tunnistaa markkinat, koulutuksen, kirkon, terveyden ja perheen sosiaalisina instituutioina. Opiskelija ymmärtää, miten sosiaalisten instituutioiden kulttuurit ja käytännöt ovat muuttuneet. Opiskelija osaa analyyttisesti jäsentää sosiaalisten instituutioiden muodonmuutosta ja tunnistaa globaalin ja lokaalin tason toisiinsa liittyviä yhteyksiä.

Sisältö

Opiskelija perehtyy sosiaalisia instituutioita koskevaan sosiologiseen keskusteluun, keskeisiin teoriasisältöihin ja käsitteisiin sekä empiiriseen tutkimukseen.

Toteutustavat

Opetuksen tarjonta vaihtelee vuosittain ja opetus voi olla myös englanninkielistä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Esseen kirjoittamisesta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Jos opiskelijat haluavat organisoida opintojaksoon liittyvän lukupiirin, asiasta sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa.

Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Teemaseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatenttiin tai lukupiiriin valitaan kolme kirjaa seuraavista:

Brinton & Nee (1998) The New Institutionalism in Sociology. New York: Russell Sage Foundation.

Czarniawska (2008) A Theory of Organizing. Cheltenham: Edward Elgar.

Aspers (2011) Markets. Cambridge: Polity Press.

Scott (2007) Institutions and Organizations. Ideas and Interests. Sage.

Lisäksi erikseen ilmoitettavia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö