x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.2 Minuus, identiteetti ja sosiaalinen konteksti 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisesti keskeisiä tapoja teoretisoida ja tutkia minuuden ja identiteetin rakentumista sosiaalisessa maailmassa. Opiskelijalla on monipuolisia valmiuksia tarkastella, kuinka yksilöllisesti koettu elämä muotoutuu yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen kytkeytyen. Opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja tulkita sosiaalista maailmaa minän ja identiteetin käsitteiden avulla.

Sisältö

Opintojaksossa tarkastellaan sosiaalipsykologisesti merkittäviä identiteetti- ja minuusteorioita.
Opintojakso kartoittaa minuuden ja identiteetin muotoutumista elämän eri vaiheissa, minuuden ja identiteetin kulttuuri-, tilanne-, ja yhteiskuntasidonnaisuutta sekä elämäntapojen ja elämänmuotojen muutoksia.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Seminaari tai työpaja  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä valitaan 3 kirjaa seuraavista:

1. Gergen, Relational Being. Beyond Self and Community. Oxford University Press 2009.
2. Giddens, Modernity and Self-Identity. Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press 1991.
3. McAdams, The stories We Live By: personal myths and the making of the self, Guilford 1997.
4. Stern, The Interpersonal World of the Infant. Basic Books 1998.

Lisätietoja

Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua lähiopetukseen, jos seminaarissa on sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelman opiskelijoiden lisäksi tilaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö