x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.2.1 Sosiaalipsykologinen ajattelu I 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipsykologisen tutkimuksen ydinalueita ja keskeisiä teorioita. Hän kykenee vertailemaan ja arvioimaan erilaisten sosiaalipsykologisten näkökulmien käytettävyyttä. Opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisen tavan käsitteellistää sosiaalista maailmaa.

Sisältö

Opintojakso avaa sosiaalipsykologista ajattelua ja sosiaalipsykologian tarjoamien näkökulmien logiikkaa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

- muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijat voivat osallistua, jos seminaarissa on tilaa

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentissä tentitään 2 kirjaa (kummastakin kohdasta yksi).

1. Stainton-Rogers (2011) Social Psychology. Open University Press. (2nd Edition) TAI Dickerson (2012) Social Psychology. Traditional and Critical Perspectives. Pearson.

2. Hollway, Lucey & Phoenix (toim.) (2007) Social Psychology Matters. Open University Press TAI Augoustinos, Walker & Donaghue (2006) Social Cognition. An Integrated Introduction. Sage. (2nd Edition).

Lisätietoja

Valinnaisia opintoja suorittava opiskelija voi osallistua seminaariopetukseen, jos seminaarissa on sosiaalitieteiden tutkinto-opiskelijoiden lisäksi tilaa.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö