x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.1.3 Sosiaalipolitiikan valinnainen teemaopintojakso 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tiedollista ja taidollista osaamistaan itseään kiinnostavista sosiaalipoliittisista teemoista.

Sisältö

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat teemakurssit. Kurssit valitaan SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä kursseista.

Toteutustavat

Opetusmuodot vaihtelevat opintojaksoittain.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Opiskelija valitsee oman kiinnostuksensa mukaiset ja asiantuntijuuden kehittämiseen soveltuvat teemakurssit. Kurssit valitaan SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat –kokonaisuudesta vuosittain nimettävistä kursseista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö