x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS6.1.2 Hyvinvoinnin politiikat 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sosiaalipoliittisia järjestelmiä ja hyvinvointipoliittisia ajatusmalleja. Opiskelija osaa arvioida niitä osana laajempaa toimintaympäristöä. Opiskelija osaa tarkastella ja visioida sosiaalipoliittisten järjestelmien toimivuutta hyvinvoinnin tuottajina.
Opiskelija osaa arvioida ja tunnistaa sosiaalipoliittisiin järjestelmiin sisältyviä eettisiä kysymyksiä.

Sisältö

SOS6 Sosiaalitieteiden alat II -opintokokonaisuuden osana opintojakso sisältää luentoja ja kirjapiiri– ja seminaarityöskentelyä.

SOS10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta -teeman opintojen osana opintojakso on kirjallisuuskuulustelu tai korvaavaa vuosittain ilmoitettavaa opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
SOS6.1.2   Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Luennot, lukupiiri ja/tai seminaari

Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
SOS10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta -teemakokonaisuus  Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
SOS10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta -teemakokonaisuus  Essee 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 4
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
SOS10 Hyvinvointi, mieli ja yhteiskunta -teemakokonaisuus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson suoritustapa vaihtelee riippuen siitä, minkä opintokokonaisuuden osana se suoritetaan.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus (SOS10 Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden teemat)/ opetuksen oheismateriaali (SOS6 Sosiaalitieteiden alat II)

Koskiaho, Briitta (2008) Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa. Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino.

Niemelä, Pauli (toim.) (2010) Hyvinvointipolitiikka. Helsinki: WSOYpro.

Vuori, Jaana & Nätkin, Ritva (toim.) (2007) Perhetyön tieto. Tampere: Vastapaino. (e-kirja myös) TAI Leira (2002) Working Parents and Welfare State. Family Change and Policy Reform in Scandinavia. Cambridge: Cambridge University Press. 

 

Näiden lisäksi opetuksen oheismateriaali (Sosiaalitieteiden alat II):

Vaarama, Marja & Moisio, Pasi & Karvonen, Sakari (toim.) (2010) Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: THL.

Helne, Tuula & Laatu, Markku (toim.) (2006) Vääryyskirja. Helsinki: Kela.

Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries (2008). Paris: OECD.

 

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö