x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS10.2.2 Lapsuus, nuoruus ja perheen vuorovaikutus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Sosiaalipsykologia

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee aihepiiriä koskevan tutkimustradition kokonaiskuvan sisältäen lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevat erityiskysymykset sekä yhteiskunnallis-historialliset kehitys- ja muutospolut.

Sisältö

Opiskelija perehtyy lapsuutta, nuoruutta ja perheen vuorovaikutusta koskevaan sosiaalitieteelliseen keskusteluun ja sitä tukeviin analyyttisiin käsitteisiin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1.    Tannen, Kendall & Gordon (eds.) (2007) Family Talk. Discourse and Identity in Four American Families. Oxford: Oxford University Press JA
2.    Jones (2009) Youth. Cambridge: Polity Press JA
3.    Wyness, Michael (2006) Childhood and Society. An Introduction to the Sociology of Childhood. Houndmills: Palgrave / Macmillan TAI
Lahikainen,  Punamäki & Tamminen (toim.) (2008) Kulttuuri lapsen kasvattajana. Helsinki: WSOY JA
Kallio, Ritala-Koskinen & Rutanen (toim.) (2010) Missä lapsuutta tehdään. Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 105. Helsinki: Nuorisotutkimusseura

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö