x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.6 Musiikintutkimus 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee musiikin- ja tanssintutkimuksen peruskäsitteet ja keskeiset tutkimussuuntaukset. Hän ymmärtää musiikkiin ja tanssiin liittyvien ilmiöiden laaja-alaisuuden ja osaa yhdistää ne historiallisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin.

Sisältö

Opintojaksossa tutustutaan musiikin- ja tanssintutkimuksen peruskäsitteisiin ja tärkeimpiin tutkimussuuntauksiin. Lisäksi pohditaan musiikillisen tiedon erityisluonnetta sekä musiikintutkimuksen nivoutumista muihin tieteenaloihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Luennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Lukupiiri:

Eerola, Louhivuori & Moisala (toim.) (2003) Johdatus musiikintutkimukseen. Vaasa: Suomen musiikkitieteellinen seura.

Saarikoski (toim.) (2003) Tanssi, tanssi. Kulttuureja, tulkintoja. Tietolipas 186. Helsinki: SKS.

Aho & Kärjä (toim.) (2007) Populaarimusiikin tutkimus. Tampere: Vastapaino.

Kirjatenttiin tai esseeseen valitaan noin 400 sivua seuraavista:

Myers (ed.) (1992)  Ethnomusicology: An Introduction. London: Macmillan.

Malnig (ed.) (2009) Ballroom, Boogie, Shimmy, Shake A Social and Popular Dance. University of Illinois Press.

Inka Välipakka (toim.) (2006) Musiikin Suunta. Kysymyksiä tanssintutkimukselle.

Keil & Feld (1994) Music Grooves.

Negus (1996) Popular Music in Theory. Polity Press.

Järviluoma & Kurkela (toim.) (1991) Musiikin suunta. Äänimaiseman tutkimus. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura, (julkaisu on lehti).

Järviluoma, Koivumäki, Kytö & Uimonen (2006) Sata suomalaista äänimaisemaa. Helsinki:SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö