x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.5 Sosiaaliantropologia 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologian erityisen luonteen suhteessa muihin sosiaalitieteisiin. Opiskelija tunnistaa sosiaaliantropologialle tyypillisen tavan tarkastella yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyviä kysymyksiä. Hänellä on myös perustiedot oppialan historiasta ja nykykeskusteluista sekä keskeisistä käsitteistä ja tutkimuksellisista lähestymistavoista.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään antropologisiin peruskäsitteisiin ja metodologisiin lähestymistapoihin, hahmotetaan antropologian oppihistorian pääsuuntaukset ja tutustutaan esimerkkeihin empiirisestä tutkimuksesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Johdantoluennot  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lukupiiri  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Lisätietoja 

Lukupiirityöskentelystä laaditaan raportti/pöytäkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikille pakollinen lukupiiriteos:

Eriksen, Thomas Hylland (2004). Toista Maata. Johdatus antropologiaan. Helsinki: Gaudeamus.

 

Lisäksi opettajan ohjeiden mukaan suoritetaan osia seuraavista teoksista:

Peters-Golden (2006) Culture Sketches: Case Studies in Anthropology. McRaw Hill.

Teppo (toim.) (2011) Afrikan aika: Näkökulmia Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. SKS.

Hirsiaho, Korpela & Rantalaiho (toim.) (2005) Kohtaamisia rajoilla. SKS.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö