x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SOS4.4 Sukupuolentutkimus 5 op
Vastuutaho
Sosiaalitieteiden tutkinto-ohjelma
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys siitä, miten jako naiseuteen ja mieheyteen tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia risteytyessään muihin eroihin ihmisten jokapäiväisessä toiminnassa. Hän tuntee tapoja, joilla tutkimuksessa on jäsennetty sukupuolia ja seksuaalisuuksia yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy sukupuolentutkimusta käsittelevän kirjallisuuden kautta erilaisiin tapoihin tuottaa sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seminaarissa harjoitellaan tieteellisten tekstien analyyttistä lukemista sekä feministisen tutkimuksen tarjoamien teoreettisten käsitteiden hyödyntämistä sosiaalisen todellisuuden hahmottamisessa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kolme kirjaa.

Kaikille pakollinen:

Saresma ja Rossi ja Juvonen (toim.) (2010) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino .

Valitaan kaksi näistä:

Jokinen (2005) Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus.

Juvonen (2002) Varjoelämää ja julkisia salaisuuksia. Tampere: Vastapaino.

Kyrölä & Harjunen (toim.) (2007) Koolla on väliä! Lihavuus, ruumisnormit ja sukupuoli. Like.

Rossi (2003) Heterotehdas. Televisiomainonnasta sukupuolituotantona. Gaudeamus.

Urponen (2010) Yli kaikkien rajojen? Helsingin Olympialaiset ja Armi Kuusela kansainvälisyyden kynnyksellä. SKS. 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö