x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA33 Uuden median lukutaidot -kirjatentti 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee uusia lukutaitoja, joita tarvitaan ja joita syntyy käytettäessä vuorovaikutteisia ja multimodaalisia ympäristöjä. Taitoja tarvitaan viestimiseen, sisältöjen luomiseen sekä mediavälitteiseen yhteistoimintaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa uusien lukutaitojen ilmiöitä ja ymmärtää uusien teknologioiden tuottamia lukutaitovaatimuksia
-hallitsee uusia lukutaitoja koskevia teorioita
-osaa arvioida uusien lukutaitojen tarpeita arkipäivän käytännöissä

Sisältö

Uusien lukutaitojen käsite ja ilmiöt, uusien lukutaitojen tekniset edellytykset ja ajattelutapojen muutokset, uudet lukutaidot koulussa ja opiskelussa, lukutaidot ja informaali oppiminen, kriittinen lukutaito, lukutaitojen asema ja merkitys tietoyhteiskunnassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Knobel & Lankshear, A New Literacies Sampler. Peter Lang. 2007
  • Gee, Good Video Games and Good Learning: Collected Essays on Video Games, Learning and Literacy. Peter Lang. 2007.

LISÄKSI toinen seuraavista:

  • Barton & Cummings (eds.), Wiki Writing. Collaborative Learning in the College Classroom. University of Michigan. 2008.
  • Suoranta & Vadén, Wikiworld. Pluto Press. 2010.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö