x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIS38 Asiakirjahallinta ja tietojärjestelmät -essee 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Opintojakso antaa perustiedot tietojärjestelmien arviointiin asiakirjahallinnan näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kertoa, miten asiakirja- ja liiketoimintajärjestelmät eroavat toisistaan
-hahmottaa pääpiirteissään, millaisia ovat keskeiset asiakirjajärjestelmiin liittyvät vaatimusmäärittelyt
-osaa ennakoida asiakirjajärjestelmien käyttöönottoon ja käytettävyyteen liittyviä ongelmia
-pystyy arvioimaan erityyppisiä tietojärjestelmiä asiakirjahallinnan näkökulmasta
-pystyy nimeämään keskeiset sähköiseen asiakirjahallintaan liittyvät tutkimusprojektit

Sisältö

Asiakirjajärjestelmien vaatimusmäärittelyt, tietojärjestelmät asiakirjahallinnan näkökulmasta, sähköisen asiakirjahallinnon keskeiset tutkimusprojektit, asiakirjajärjestelmien käyttöönotto ja käytettävyys.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson verkkosivuilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö