x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMA73 Kandidaattiseminaari 12 op

Yleiskuvaus

Kandidaatintutkintoa varten kirjoitettava opinnäytetyö. Ohjattu pienehkö tieteellinen tutkielma.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa tuottaa suppeahkon tutkimusraportin jossa raportoi tutkimustulokset ja vertaa niitä aikaisempaan tietämykseen
-osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
-osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman ohjatusti valitsemastaan aihepiiristä
-erottaa tieteellisen julkaisun muista julkaisuista, ja tuntee alan keskeisiä julkaisufoorumeita
-osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
-osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Sisältö

Vapaasti valittavissa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median oppiaineen piiristä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kandidaattitutkielma  Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 
kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö