x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
ITIA03 Research Methods Studies 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Information Studies and Interactive Media
Information Studies and Interactive Media
Corresponding course units in the curriculum
School of Information Sciences
Curricula 2011 – 2012
ITIMA71 Research Methods 2 ECTS
AND
ITIMA73 Bachelor's Thesis Seminar 12 ECTS

Modes of study

Option 1
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Tutkimusmenetelmät  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Kandidaattiseminaari  Participation in course work  3 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Kandidaatintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kandidaattiseminaari 3 op. Kandidaattiseminaarin yhteydessä tehdään ITIA04 Kandidaattitutkielma 10 op.

Option 2
Available for:
 • Degree Programme Students
 • Other Students
 • Open University Students
 • Doctoral Students
 • Exchange Students
Tutkimusmenetelmät  Participation in course work  2 ECTS
In Finnish
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Kirjallinen tentti  Written exam  3 ECTS
In Finnish
Study materials 
 • Eskola & Suoranta, Johdatus laadulliseen tutkimukseen (sivut 1-207). 7. painos tai uudempi. Vastapaino. 2002. 
 • Alkula, Pöntinen & Ylöstalo,  Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (sivut 1-219). 4. painos tai uudempi. WSOY. 2002.
Evaluation 
Numeric 1-5. 
Further information 

Erillisvalinnan kautta valitut maisterintutkinnon opiskelijat suorittavat: Tutkimusmenetelmät 2 op + Kirjallinen tentti 3 op (mikäli ITIA03 Tutkimusmenetelmäopinnot on vaadittu täydentävinä opintoina).

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Information Sciences