x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA02 Harjoittelu 10 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
ITIMA62 Harjoittelu 8 op

Yleiskuvaus

Harjoittelu on ohjattua työskentelyä informaatioalan työpaikassa. Harjoittelussa opiskelija tutustuu informaatioalan osaamista edellyttäviin työtehtäviin ja työyhteisön toimintaan.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa soveltaa informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median teoriatietoa käytännön työtehtäviin
-hahmottaa työelämässä vaadittavia ammatillisia valmiuksia
-osaa arvioida omaa osaamistaan ja oppimistaan
-tunnistaa omia ammatillisia vahvuuksiaan

Sisältö

3 kk harjoittelujakso informaatioalan työpaikassa, harjoittelua tukevat itsenäiset tehtävät, harjoitteluraportti ja seminaari.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Harjoittelu suositellaan suoritettavaksi 2. tai 3. opiskeluvuoden aikana.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
3 kk harjoittelujakso  Harjoittelu  8 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Harjoittelua tukevat itsenäiset tehtävät, harjoitteluraportti ja seminaari  Osallistuminen opetukseen  2 op
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 

Harjoittelupaikan hankkimisesta vastaa opiskelija. Ennen harjoittelun aloittamista opiskelija ottaa yhteyttä harjoittelujakson vastuuhenkilöön, joka hyväksyy harjoittelupaikan ja ohjeistaa opiskelijaa harjoitteluun liittyvissä kirjallisissa tehtävissä. Harjoittelujaksoa varten on mahdollista hakea yliopiston harjoittelutukea.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö