x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIA01 Verkkomedian suunnittelu 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla käsitellään digitaalista mediaa hyödyntävien palveluiden suunnittelu- ja toteutusperusteita erityisesti informaatioalan ja interaktiivisen median tarpeita silmällä pitäen. Peruslähtökohtana on tarkastella verkkopalvelua tavoittaen ilmiökentän ulottuvuudet erityisesti kulttuuri- ja yhteiskuntasidonnaisesti. Keskiössä ovat palvelua käyttävän ihmisen tarpeet ja edellytykset.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-tunnistaa nykypäivän verkkomediapalveluiden lajityypit
-kykenee arvioimaan palveluiden ominaisuuksia ja niiden sovellettavuutta
-ymmärtää verkkomedian merkityksen eri käyttötilanteissa, kuten tiedon haun ja organisoinnin välineenä, elämysten välittäjänä, tiedon rakentumisen tukena sekä tutkimustiedon keräämisessä

Sisältö

Verkkoteknologia, saavutettavuus, tilaajan näkökulma, mediaelementit ja monilineaariset rakenteet; ideointi, suunnittelu ja käsikirjoittaminen, suostuttelutekniikat, informaatioalan erityiskysymyksiä verkkopalveluissa, sosiaalinen media

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö