x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP4 Elämyksellinen media ja pelit 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojaksolla lähestytään myönteisten ja elämyksellisten käyttökokemusten roolia sekä huvin että hyödyn perspektiivissä, esimerkiksi erilaisia verkkopalveluja tarkastelemalla. Opintojakso rakentaa perustaa vuorovaikutteisen median käyttökokemusten suunnittelulle, analyysille ja tulkinnalle laajemmassa, kulttuurisen mediakonvergenssin tarjoamassa kehyksessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-kykenee muodostamaan yleiskuvan digitaalisten mediamuotojen ominaispiirteistä elämyksellisyyden näkökulmasta
-tunnistaa erilaisia digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien muotoja ja lajityyppejä
-kykenee erittelemään digitaalisen vuorovaikutteisen median ja pelien rakenteita ja toiminnallisuuksia erityisesti käyttäjän ja pelaajan näkökulmasta

Sisältö

Interaktiivisen digitaalisen median keskeiset muodot kuten erityyppiset vuorovaikutteiset tekstit, kuvat, videot, musiikki ja näihin perustuvat verkkopalvelut, sekä sosiaaliset vuorovaikutusympäristöt ja virtuaalimaailmat; pelien lajityypit; myönteisen elämyksen ja käyttökokemuksen asema hyöty- ja vapaa-ajan tuotteissa ja verkkopalveluissa; tieto ja elämys; vuorovaikutteisen ja elämyksellisen median lajityypit, interaktiivisuuden eri asteet ja ilmenemismuodot; median käyttäjien, käyttökulttuurien ja -kokemusten tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohdat; konvergenssin mediakulttuuri ja mediaan osallistumisen merkitykset.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Harjoitustyö(t) 
suomeksi

Harjoitustyönä tehdään oppimispäiväkirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2013–2014
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Informaatiotieteiden yksikkö