x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ITIP2 Tiedonhaku ja tietokäytännöt 5 op
Vastuutaho
Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkinto-ohjelma
Informaatiotutkimus ja interaktiivinen media
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Informaatiotieteiden yksikkö
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Yleiskuvaus

Opintojakso käsittelee tiedon tallennuksen, tiedonhaun, tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

-osaa kuvata tiedon tallennus- ja hakuprosesseja sekä niiden keskeisiä osatekijöitä
-pystyy määrittelemään luonnollisen kielen käsittelyn perusteet sekä tunnistamaan ei-tekstuaalisia tietotyyppejä ja niiden käsittelyvaatimuksia
-osaa kuvata tiedonhankinnan, tiedon jakamisen ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keskeiset tekijät ja kontekstit

Sisältö

Opintojakso esittelee informaatiota ja tietoa niiden tallennuksen, hankinnan, käytön, jakamisen ja hallinnan kannalta. Opintojaksolla tarkastellaan tiedon eri muotoja (teksti, audiovisuaalinen, numeerinen) ja niiden käsittelyprosesseille asettamia vaatimuksia; luonnollisen kielen käsittelyn perusteita; tiedon tallennuksen ja haun perusteita (indeksointi, täsmäytys); tiedon hankintaa, käyttöä ja jakamista eri konteksteissa. Lisäksi tarkastellaan henkilökohtaisen tiedonhallinnan kysymyksiä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö