x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HALJUS99 Master's Thesis 40 ECTS
Organised by
Degree Programme in Administrative Studies
Public Law
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2011 – 2012
JOIKS8 Master’s Thesis 40 ECTS
OR
KUOIS8 Master’s Thesis 40 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Group work
Independent work

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Exercise(s) 
In Finnish
Thesis / dissertation 
In Finnish
Further information 

Tutkielma laaditaan professorin johdolla ja hänen hyväksymästään aiheesta. Se voidaan laatia myös kahden tai useamman opiskelijan ryhmätyönä tai osana laajempaa tutkimusprojektia, mikäli sellainen järjestetään. Tällaiselta tutkielmalta edellytetään, että kunkin opiskelijan osuus on arvioitavissa ja että tutkielman laatimiseen tarvittava työmäärä vastaa kunkin tekijän osalta yksin tehdyn tutkielman laatimiseen vaadittavaa työpanosta. Sovittu aihe varataan ko. opiskelijan nimiin. Jos hän ei ole kolmen vuoden aikana aiheen varaamisesta jättänyt tutkielmaa tai ottanut muulla tavoin yhteyttä työn ohjaajaan, sama aihe voidaan antaa toiselle opiskelijalle. Tutkielman ohjepituus on 80–100 normaalikokoista A4 sivua. Paitsi asiallisen sisältönsä puolesta tulee tutkielman täyttää tieteellisen esityksen vaatimukset m

Kypsyysnäyte  Written exam 
In Finnish
Further information 

Kypsyysnäytteen tulee osoittaa, että opiskelijalla on hyvä äidinkielen taito ja että hän on perehtynyt tutkielman aihepiiriin. Asiallisen sisällön ohella kiinnitetään kypsyysnäytteen arvostelussa huomiota siihen, että kirjoitus on johdonmukainen ja selkeä sekä kielellisesti moitteeton. Kypsyysnäyte suoritetaan julkisoikeuden yleisessä tentissä, johon ilmoittaudutaan vähintään 7 pv ennen tenttitilaisuutta. Tutkielma ja siihen liittyvä kypsyysnäyte arvostellaan yhtenä kokonaisuutena.

Tiedonhankintataidot  Participation in course work 
In Finnish
Further information 

Kirjaston järjestämä tiedonhankintataitojen opetus 2 h.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management