x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUS01 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Jani Wacker
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKH Harjoittelu 8 op

Osaamistavoitteet

Harjoittelussa opiskelija tutustuu käytännön työelämään. Hän perehtyy harjoittelupaikassaan opintoja tukeviin ja opintoihin liittyviin toimintoihin kuten hallintoon, talouteen ja suunnitteluun sekä osallistuu käytännössä työtehtävien suorittamiseen. Hän saa konkreettista kokemusta hallinnollisten päätöksentekojärjestelmien toiminnasta ja hallinnon menettelytavoista sekä valmiuksia niihin liittyvien ilmiöiden analysointiin ja teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä.

Harjoittelun aikana opiskelija saa mahdollisuuden tarkastella ja arvioida organisaation toimintaa todellisessa työympäristössä. Näin hänellä on entistä paremmat valmiudet tehdä opintojaan koskevia valintoja myös työelämätavoitteidensa näkökulmasta. Hän hankkii kontakteja työelämään ja kokemusta työpaikan hakemisesta.

Sisältö

Harjoittelua kolmen kuukauden ajan valtionhallinnossa, kunnallishallinnossa, muissa julkisyhteisöissä, järjestöissä tai yrityksissä. Harjoittelupaikkaa valitessa opiskelija voi painottaa omia erikoistumisalaopintojaan. Esimerkiksi kunnallisoikeuteen erikoistuvan opiskelijan on tarkoituksenmukaista suorittaa harjoittelu kunnallishallinnossa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoittelu 
suomeksi
Essee 
suomeksi
Lisätietoja 

Opiskelijan on laadittava suoritetusta harjoittelusta ohjeiden mukainen raportti, jonka julkisoikeuden opintosuunnan vastuuhenkilön tarkastaa.

Harjoittelu voidaan korvata pitkäaikaisella, lähinnä hallintotehtävissä saadulla työkokemuksella. Korvaavuus arvioidaan tapauskohtaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu