x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS15 Harjoittelu 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YPATH1 Harjoittelu 8 op

Yleiskuvaus

Vähintään 3 kk harjoittelu tehdään opintosuunnan opintoja tukevassa ja osaamista syventävässä harjoittelupaikassa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu käytännön työelämään ja perehtyy opintoja tukeviin ja opintoja vastaaviin työtehtäviin.

Sisältö

Työtehtävien sisällön tulee olla ympäristön ja alueiden politiikan opintosuunnan ammattikuvan mukaista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu vähintään 3 kk  Harjoittelu 
suomeksi
Harjoitteluraportti  Essee 
suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu