x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Perehdyttää laaja-alaisesti ympäristön ja alueiden politiikan osa-alueisiin.

Sisältö

Syventävien opintojen tasoisia erikoiskursseja tarjonnan mukaan.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi

Valitaan sopivat kurssit opetusohjemasta tai suoritetaan kirjatenttejä / essee. Kaikki vaihtoehtoiset kurssit eivät toteudu vuosittain. Opintosuoritusten yhteispistemäärän tulee olla 10 op.
1) Kirjatentti 1: Ympäristöpolitiikka ja luonnontiede 5 op (tarjolla sähköisessä tenttijärjestelmässä)
2) Kirjatentti 2: Näkökulmia paikan politiikkaan 5 op (tarjolla sähköisessä tenttijärjestelmässä)
3) Kirjatentti 3: Monitieteinen ympäristöpolitiikan tutkimus 5 op (tarjolla sähköisessä tenttijärjestelmässä)
4) Essee 5 op
5) Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 1
6) Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 2
7) Vaihtuvasisältöinen erikoiskurssi 3

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjatentti 1) Ympärisötpolitiikka ja luonnontiede 5 op

- Donald Worster: Nature's Economy: a History of Ecological Ideas
- Stephen Bocking: Nature's Experts: Science, Politics and the Environment (2004) (myös verkkojulkaisuna)

Kirjatentti 2) Näkökulmia paikan politiikkaan 5 op

- Bent Flybjerg, Todd Landtman & Sanford Schram (2012): Real Social Science, Applied Pronensis

- Hille Koskela (2009): Pelkokierre – pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. 

- Ridell Seija & Kymäläinen Päivi & Nyyssönen Timo (toim.)(2009): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa. Tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa

Kirjatentti 3) Monitieteinen ympäristöpolitiikan tutkimus 5 op

- Karoliina Lummaa, Mia Rönkä & Timo Vuorisalo (toim.) (2012): Monitieteinen ympäristötutkimus. Gaudeamus, Helsinki.

- Rannikko Pertti & Määttä Tapio (toim.) (2010) Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti.  Vastapaino, Tampere.

- Hiedanpää Juha, Suvantola Leila & Naskali Arto (toim.) (2010) Hyödyllinen luonto. Ekosysteemipalvelut hyvinvointimme perustana. Vastapaino, Tampere.

Temaattinen kirjaessee 5 op

Erikseen sovittavan kirjallisuuden perusteella laadittava esseeteksti, jossa opiskelija tarkastelee kirjallisuutta sovitun aiheen näkökulmasta. Esseesuorituksesta kiinnostuneen tulee ensin ottaa yhteyttä vastuuopettajaan, jonka kanssa sovitaan aihe ja käytettävä lähdekirjallisuus. Aiheen voi valita vapaasti tai se voi liittyä esimerkiksi tekeillä olevaan opinnäytetyöhön.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu