x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHPA22 Tiede, teknologia ja yhteiskunta 5–10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Toteuttaja Tasti
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tieteentutkimuksen sekä teknologian yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskeisiä suuntauksia ja käsitteitä. Opiskelijalla on tieteen, teknologian ja innovaatiotutkimuksen keskeisten käsitteiden, tutkimussuuntausten ja menetelmien tuntemus ja sekä kyky soveltaa niitä eri yhteiskunnallisiin ilmiöalueisiin.

Sisältö

Tiede, teknologia ja yhteiskunta. Luentoseminaari (5 – 10 op) Aineopintojen tasoinen luentoseminaari. Kurssi jakautuu luento-osuuteen 5 op ja harjoituksiin 5 op. Opetuksen järjestää TaSTI.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
luentoseminaari  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi
Harjoitukset ja analyysitehtävät  Osallistuminen opetukseen  5 op
suomeksi

Osallistuminen luentoseminaariin on pakollinen, tämän jälkeen voi lisäksi suorittaa analyysiharjoitukset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu