x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALHPA13 Metodologia-kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X X
2013–2014 X X X X
2014–2015 X X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Hallintotieteelliseen ja yhteiskuntatieteelliseen metodologiseen ajatteluun johdattava kirjallisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteenalan muutamiin metodologisiin lähestymistapoihin kirjallisuuden avulla. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia metodologisia perinteitä ja niihin liittyviä tieteenfilosofisia sekä menetelmällisiä sitoumuksia.

Sisältö

Viidestä kirjasta tentitään kolme. Kaikki tenttivät Laine, Bamberg & Jokinen (2007). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki. Lisäksi kaksi muuta teosta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi

Kaikki tenttivät:
Laine, Bamberg & Jokinen (2007). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki.
Valinan mukaan seuraavista teoksista kaksi:
Banks (2007). Using Visual Data in Qualitative Research. Sage, Lontoo (löytyy sähköisenä kirjana)
Ruusuvuori & Tiittula (2005, toim.). Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere.
Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere.
Neyland (2008). Organizational Ethnography. Sage, Lontoo (löytyy sähköisenä kirjana).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikki tenttivät:

Laine, Bamberg & Jokinen (2007). Tapaustutkimuksen taito. Gaudeamus, Helsinki.

Lisäksi valinan mukaan seuraavista teoksista kaksi:

Banks (2007). Using Visual Data in Qualitative Research. Sage, Lontoo (löytyy sähköisenä kirjana)

Ruusuvuori & Tiittula (2005, toim.). Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Vastapaino, Tampere.

Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen (2010). Haastattelun analyysi. Vastapaino, Tampere.

Neyland (2008). Organizational Ethnography. Sage, Lontoo (löytyy sähköisenä kirjana).

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu