x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA51 Kunnallinen päätöksenteko ja viranomaistoiminta 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee kunnallisen päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmien keskeisen sisällön ja toiminnan erityisesti oikeudelliselta kannalta
- ymmärtää ja kykenee erittelemään oppimaansa oikeudellisesti päätöksenteko- ja hallintomenettelyn, kokouskäytäntöjen ja oikeussuojan näkökulmista
- hallitsee valmiudet toimia kunnallisten toimielinten eri tehtävissä

Sisältö

- Kunnallinen päätöksentekojärjestelmä
- Asian käsittely ja kokouskäytännöt kunnassa
- Esteellisyys-, julkisuus- ja harkintavaltakysymykset kunnallisessa päätöksenteossa
- Lainsäädännön soveltaminen ja kunnallinen viranomaistoiminta
- Muutoksenhaku ja oikeustapausten ratkaiseminen
- Kunnallishallinnon valvonta

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Seminaari
Kirjatentti

Luento-opetus ja seminaarit. Ryhmätyönä suoritettavat rooleihin perustuvat organisoidut kokoustilanteet ja kokousasioiden valmistelu. Opiskelija toimii vuorollaan kokouksen puheenjohtajana, sihteerinä ja esittelijänä sekä valmistelee rooliinsa kuuluvat tehtävät.
Lisäksi kirjallinen tentti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Harjula-Prättälä: Kuntalaki: Tausta ja tulkinnat. Jyväskylä 2007. Luvut 2-3, 7, 9 ja 11.

2. Kunnan kokousmuisti. Suomen Kuntaliitto 2008.

3. Kunnan hallintosääntö. Valtuuston työjärjestys. Suomen Kuntaliitto 2003. Saatavana e-aineistona.

4. Mäenpää: Hallintolaki ja hyvän hallinnon takeet. Helsinki 2008.  Saatavana e-aineistona.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu