x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA43 Valtiosääntöoikeuden teemajakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija syventää tietämystään jostain valtiosääntöoikeuden erityisalasta. Opiskelija perehtyy jonkin valtiosääntöoikeuden erityisalan ajankohtaisiin kysymyksiin.

Sisältö

Opintojakson tarkka sisältö voi vaihdella lukuvuosittain ajankohtaisten teemojen mukaan. Opintojakson sisältämät teemat voivat käsitellä esimerkiksi aineellista valtiosääntöoikeutta, perus- ja ihmisoikeuksia tai julkistalouden oikeudellisia kysymyksiä.

Kurssivaihtoehdot esimerkiksi
- koulutusoikeus
- vallan ja vastarinnan politiikat julkisessa kaupunkitilassa

Jakson voi suorittaa Oikeus ja politiikka -jaksolla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Pienryhmäopetus
Seminaari

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu