x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA42 Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ihmisoikeuksien kansainvälisestä suojelusta, ihmisoikeuksien oikeudellisesta luonteesta ja eri ihmisoikeuksien sisällöstä. Opiskelijalla on kokonaiskuva ihmisoikeuksien asemasta kansainvälisessä oikeudessa ja valtion sisäisessä oikeudessa. Opiskelija ymmärtää, mitkä ovat ihmisoikeuksien ja humanitaarisen oikeuden tehtävät.

Sisältö

– Ihmisoikeudet kansainvälisessä järjestelmässä
– Ihmisoikeuksien historiallinen kehitys
– Ihmisoikeudet valtioita kansainvälisesti velvoittavina sekä toisaalta yksilöille ja ryhmille oikeuksia luovina oikeuksina
– Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, etenkin Euroopan ihmisoikeussopimus
– Humanitaarinen oikeus
– Kansainvälisen suojelun ja valvonnan muodot

(Valtiosääntöoikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen erikoistumisjakso ja kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakso ovat vaihtoehtoiset. Ne järjestetään eri lukuvuosina.)

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Pellonpää-Gullans-Pölönen-Tapanila: Euroopan ihmisoikeussopimus. 2012. Tai: Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights. 2006.

2. Krause & Scheinin (toim.): International Protection of Human Rights: A Textbook. 2009. Teoksesta luetaan osat I (The Foundations of Human Rights), II (United Nations Standards and Mechanisms) ja IV (Implementation, Monitoring and Enforcement).

3. Rosen-Parkkari: Sodan lait: Käsikirja. 2004

englanniksi
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
englanniksi

Jakso suoritetaan joko suomenkielisillä luennoilla (20 tuntia) ja niihin liittyvällä kirjallisuudella tai englanninkielisillä luennoilla (10 tuntia) ja niitä täydentävällä kirjallisuustentillä

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu