x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA41 Valtiosääntöoikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen erikoistumisjakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan sisällöllisen valtiosääntöoikeuden keskeiset kysymykset kuten perus- ja ihmisoikeudet, EU:n asema valtiosäännön kannalta sekä perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan. Opiskelija hallitsee valtiosääntö- ja ihmisoikeustutkimuksen keskeiset käsitteet ja pystyy analysoimaan niin kansallista kuin kansainvälistä tulkintakäytäntöä.

Sisältö

Sisältö:
–Aineellinen valtiosääntöoikeus
–Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta kansallisella tasolla
–Kotimaisen valtiosääntöoikeuden suhde eurooppalaiseen valtiosääntöoikeuteen ja ihmisoikeustutkimukseen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Jakso luennoidaan vuorovuosina Kansainvälisten ihmisoikeuksien erikoistumisjakson suomen kielisten luentojen kanssa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

1. Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus, 2012

2. Perusoikeudet-teos 2011, s. 215-830

3. Ajankohtaisia valtiosääntöoikeuden ja ihmisoikeustutkimuksen artikkeleja

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu