x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA32 Hallinto-oikeuden teemajakso 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKV1 Sosiaalioikeus 5 op
TAI
JOIKV2 Yhdenvertaisuusoikeus 5 op
TAI
VOIKP3 Yritysverotus 5 op
TAI
VOIKA3 Arvonlisäverotus 5 op
TAI
TAI
TAI

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt tietämystään hallinto-oikeudesta perehtymällä ainakin yhden hallinto-oikeuden erityisalan keskeiseen sisältöön ja systematiikkaan

Sisältö

Opintojakson sisältö voi vaihdella lukuvuosittain. Tarkemmat tiedot mahdollisista teema-alueista ilmoitetaan opetusohjelmassa lukuvuosittain. Kysymykseen voivat tulla esimerkiksi seuraavat teemakurssit:
– Sosiaalioikeus
– Informaatio-oikeus
– Sähköinen asiointi hallinnossa
– Julkisia hankintoja koskevat oikeudelliset kysymykset
– Ympäristöoikeus
– Kaavoitus ja rakentaminen

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Opintojakson suoritustapa voi vaihdella. Opintojakson suoritustapa ilmoitetaan kulloinkin järjestettävän teemakurssin yhteydessä opetusohjelmassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

Lisätietoja opintojakson suorittamisesta opetusohjelmassa järjestettävien teemakurssien yhteydessä.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu