x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HALJUA31 Legal Safeguards in Public Administration 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Administrative Studies
Public Law
Preceding studies
Compulsory:
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2011 – 2012

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures 8 h 0 h
Independent work
Exercises 18 h 0 h
Exam

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Oikeustapausharjoitukset  Exercise(s) 
In Finnish
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Luentoihin sekä oikeustapausharjoituksiin perustuva materiaali.

Option 2
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Written exam 
In Finnish
Study materials 

Mäenpää: Hallintoprosessioikeus. 2007 tai mahdollinen uudempi painos. Saatavissa myös e-aineistona.

Harjula & Prättälä: Kuntalaki. 2012. Tai vaihtoehtoisesti jonkin toisen kuntalain kommentaariteoksen kunnallishallinnon muutoksenhakujärjestelmää koskevat luvut.

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Management
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management