x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA24 Eurooppaoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
julkisoikeuden yliopisto-opettaja
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Englanninkielisessä suoritusvaihtoehdossa ei ole edeltävyysvaatimusta.
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
JOIKP2 Eurooppaoikeus 3 op

Avainsanat

Strategiset teemat: kansainvälistyminen

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot Euroopan unionin rakenteesta, instituutioista ja päätöksentekojärjestelmästä. Hän tuntee integraation taustaa, osaa havainnoida nykytilaa ja pystyy hahmottamaan tulevaisuuden vaihtoehtoja. Opiskelija ymmärtää EU-oikeuden erityislaatuisuuden, tunnistaa keskeisimmät oikeusperiaatteet ja tutustuu aineellisen EU-oikeuden perusteisiin.

Sisältö

– Euroopan oikeudellisen integraation kehityspiirteet
– Euroopan unionin rakenne ja toimielimet
– EU-oikeuden rakenne, lähteet ja keskeiset periaatteet
– EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden välinen suhde
– Tavaroiden, työvoiman, palveluiden ja pääoman vapaa
liikkuvuus
- Yksilön oikeussuoja EU-oikeudessa, erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirja
– Kilpailuoikeuden pääpiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Kirjatentti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Eurooppaoikeuden luento  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Kirjallinen kuulustelu

englanniksi
Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Written examination

EU-oikeuden perusteita  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita, 2010.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
englanniksi
Oppimateriaalit 

Craig, Paul: The Lisbon Treaty, 2010.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjatentti  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita, 2010.

Raitio, Juha: Euroopan integraatio ja Euroopan unionin rakenteet, 2011.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Lisätietoja 

Tarkemmat tiedot luettavista alueista ilmoitetaan opetusohjelmassa.

englanniksi
Oppimateriaalit 

Craig, Paul: The Lisbon Treaty, 2010.

Borchardt, Klaus-Dieter: The ABC of European Union law, 2010.

Arviointi 
Numerolla 1-5. 

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu