x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
HALJUA23 Local Public Law 5 ECTS
Organised by
Degree Programme in Administrative Studies
Public Law
Preceding studies
Compulsory:
Recommended:
Corresponding course units in the curriculum
School of Management
Curricula 2011 – 2012
AND
KUOIP2 Local Public Law 4 ECTS

Teaching methods

Teaching method Contact Online
Lectures
Exam

Modes of study

Option 1
Available for:
  • Degree Programme Students
  • Other Students
  • Open University Students
  • Doctoral Students
  • Exchange Students
Participation in course work 
In Finnish
Written exam 
In Finnish
Study materials 

1. Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008. Saatavana e-julkaisuna.

2. Harjula-Prättälä: Kuntalaki - Tausta ja tulkinnat. 8. uud.p. Talentum 2012 tai Hannus-Hallberg-Niemi: Kuntalaki. WSOY 2009.

3. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991)

4. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11, Kuntalaki 365/1995, Vaalilaki 714/1998, luku 11, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009.Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Evaluation 
Numeric 1-5. 

Evaluation

Numeric 1-5.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
2012–2013
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management