x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALJUA22 Valtiosääntöoikeus 5 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
10 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy valtiosääntöjen rakenteeseen ja funktioihin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kokonaiskuvan valtiosääntöoikeuden yleisistä opeista, yksilön perusoikeuksista, ylimmistä valtioelimistä sekä lainsäädäntövallan, hallitusvallan ja tuomiovallan käytön perusteista sekä kansainvälisestä ihmisoikeusjärjestelmästä.

Sisältö

Sisältö:
–Valtiosäännöt ja niiden suhde kansainväliseen oikeuteen ja EU-oikeuteen
–Suomen valtiojärjestyksen rakenne, valtio-orgaanien asettaminen ja kansalaisten osallistumisjärjestelmät
–Eduskunta, Tasavallan presidentti ja valtioneuvosto, näiden asema, toimivaltasuhteet ja toimintamuodot
–Julkisen hallinto-organisaation valtiosääntöoikeudelliset perusteet
–Perus- ja ihmisoikeudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Kirjatentti

Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
Hallberg: Perusoikeudet, 2011, 1-213, 831-905

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee 
suomeksi
Kirjallinen tentti 
suomeksi
Oppimateriaalit 

Jyränki & Husa: Valtiosääntöoikeus, 2012, s.1-372
Hallberg: Perusoikeudet, 2011, 1-213, 831-905

Arviointi 
Numerolla 1-5. 
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Essee korvaa luennoilla ilmoitettavan osan kirjallisuudesta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu