x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALYAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (ympäristön ja alueiden politiikka) 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Ympäristön ja alueiden politiikka
Vastuuhenkilö
aluetieteen yliopistonlehtori, ympäristöpolitiikan yliassistentti
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2012–2013 X X X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
YPATA9 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
YPATA10 Kandidaatintutkielma 8 op

Yleiskuvaus

Ympäristön ja alueiden politiikan kandidaattiseminaarissa perehdytään tieteellisen tutkielman tekemiseen. Temaattisesti tutkielmissa käsitellään laajasti erilaisten yhteiskunnallisten ja luonnonprosessien politisoitumista sekä hallinnan kysymyksiä. Ryhmän kandidaattitutkielmissa käsitellään esimerkiksi ympäristöongelmia, luonnonsuojelua, konfliktoituvaa toimijuutta, maankäytön ja kaupunkisuunnittelun kysymyksiä, identiteettipolitiikkaa ja erilaisia tilateoreettisia jäsennyksiä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija saa valmiudet tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen, tutkimusteeman valintaan, tutkimusprosessin suunnitteluun, lähdeaineiston hakukäytäntöihin ja tieteellisen raportoinnin perusteisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa hyödyntää ryhmäprosesseja henkilökohtaisen tutkimusprojektin suunnittelussa. Hän kykenee suunnittelemaan tutkimusprosessin ja laatimaan sen mukaisesti yliopistollisen tutkielman valitsemastaan aihepiiristä.

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija perehtyy itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn. Opiskelija laatii kirjallisen tutkimussuunnitelman, jonka pohjalta hän työstää kandidaattitutkielman. Opintojaksolla harjoitellaan tieteellistä argumentointia, opponointia ja kirjoittamista. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Kypsyyskoe  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Arviointi 
Hyväksytty/hylätty. 
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu