x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HALKAA99 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma (kunta- ja aluejohtaminen) 10 op
Vastuutaho
Hallintotieteiden tutkinto-ohjelma
Kunta- ja aluejohtaminen
Vastuuhenkilö
Yliopisto-opettaja, yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Vastaavat opinnot opetussuunnitelmassa
Johtamiskorkeakoulu
Opetussuunnitelma 2011 – 2012
KAJOA9 Kandidaattiseminaari 5 op
JA
KAJOA10 Kandidaatintutkielma 8 op

Yleiskuvaus

Opintojakson tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa itsenäiseen tieteelliseen työskentelyyn, tutkimussuunnitelman kirjalliseen laadintaan ja suulliseen esittämiseen sekä kandidaatintutkielman kirjoittamiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suorittanut osaa hyödyntää ryhmäprosesseja henkilökohtaisen tutkimusprojektin suunnittelussa. Hän on hankkinut riittävät valmiudet suunnitella tutkimusprosessi ja laatia sen mukaisesti yliopistollinen tutkielma itsenäisesti valitsemastaan aihepiiristä.

Sisältö

Tutkimusteeman valinta, tutkimusprosessin suunnittelu, lähdeaineiston hakukäytännöt, tieteellisen raportoinnin perusteet. Seminaariin sisältyy kirjaston järjestämä 2 tunnin tiedonhankintataitojen opetus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Avoimen yliopisto-opetuksen opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö  10 op
suomeksi
Kypsyysnäyte  Kirjallinen tentti 
suomeksi
Tiedonhankintataitojen opetus  Osallistuminen opetukseen 
suomeksi

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2012–2013
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu